T&S Group
ul. Krakowska 31
45-018 Opole

KRS: 0000269232,
Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 7542887078
REGON: 160098791
Kapitał zakładowy: 80 000 zł

Biuro Opole

ul. Krakowska 31
I piętro

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Wtorek
09.00 – 17.00

Środa – Piątek
09.00 – 18.00

Zeskanuj kod facebook Messanger
i porozmawiaj z nami

Telefoniczna obsługa klienta

+48 608 016 500
+48 608 494 300
+48 608 494 700

Telefoniczna obsługa klienta

+48 77 456 16 05
+48 77 456 16 06
+48 77 456 16 07
+48 77 456 16 01 FAX

Bezpłatna infolinia
(tylko z telefonów stacjonarnych)

0 800 88 77 66
0 800 88 20 20